Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

BẢN SỬ DỤNG MIỄN PHÍ

Bệnh án điện từ Việt Nam

VNEMR free

Bản sử dụng miễn phí được thiết kế và trang bị các chức năng cơ bản cần thiết nhất nhất trong việc quản lý phòng khám với khả năng bảo mật dữ liệu cao. Có khả năng liên kết các phòng khám với nhau nhưng vẫn đảm bảo tính cá nhân cho mỗi người dùng.

Với những công cụ cơ bản, thiết kế đơn giản, liên kết chặt chẽ sẽ giúp người sử dụng nhanh chóng làm quen được với phần mềm này.

Tài liệu hướng dẫn

Video hướng dẫn

Để được cấp tài khoản sử dụng miễn phí, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau và gửi về địa chỉ email: vnemr@badt.vn :

 1. Tên phòng khám:
 2. Địa chỉ phòng khám:
 3. Mã số hành nghề của phòng khám:
 4. Số điện thoại phòng khám:
 5. Mã số thuế:
 6. Trang web (nếu có):
 7. Đính kèm logo (nếu có):
 8. Số lượng nhân viên:
 9. Họ tên :
 10. Ngày tháng năm sinh:
 11. Email:
 12. Số điện thoại liên hệ:
 13. Chức danh ngành nghề:
 14. Số hiệu chứng chỉ ngành nghề:
 15. Đính kèm bản scan chứng chỉ hành nghề
 • Nhân viên chung phòng khám có thể sử dụng chung 1 tài khoản
 • Nếu cần tạo từ 2 tài khoản trở lên, vui lòng cung cấp thông tin nhân viên theo mục 9-15

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên lạc theo thông tin sau:

Email: vnemr@badt.vn / Phone: 0969817183

Bản demo đầy đủ chức năng

Bệnh án điện tử Việt Nam