Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Blog

Bệnh án điện từ Việt Nam

CÁC CÔNG CỤ CỦA BÁC SĨ

Hướng dẫn sử dụng các công cụ của bác sĩ

CẬP NHẬT TOA THUỐC

Hướng dẫn cập nhật Toa thuốc

PHÒNG KHÁM / NHÂN SỰ

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý phòng khám, nhân sự và hệ thống phân quyền

Các đặt tính của bộ mã ICPC2

Bộ mã ICPC2 sở hữu một số đặt tính chuyên biệt mà chúng ta cần nắm để có thể sử dụng một cách hiệu quả. ICPC2 được xây dựng dựa trên nền tảng thừa hưởng các ưu điểm, hạn chế các khuyết điểm của các bộ mã trước mà cụ thể là ICHPPC dành cho…
Read more

Các giải pháp mã hóa của chương trình VNEMR như thế nào?

Chương trình VNEMR cung cấp các bảng mã sau đa dạng, sử dụng các bộ danh mục quốc tế như ICD10, ICPC2.ICD10: International Classification of Disease phiên bản 10. Đây là bảng mã chuẩn để mã hóa bệnh tật (chẩn đoán) tại Việt Nam, hiện đang sử dụng rộng rải trong hầu hết các chương…
Read more