Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÁC BẢNG MÃ

Bệnh án điện từ Việt Nam

Bệnh án điện tử Việt Nam cung cấp giải pháp quản trị các bộ danh mục mã phù hợp với bối cảnh công việc: dùng ICD10, ICPC2 cho ngoại trú, mã triệu chứng, mã thủ thuật, mã xét nghiệm, mã tài chính….

CÁC GIẢI PHÁP MÃ HÓA CỦA VNEMR

Chương trình VNEMR cung cấp các bảng mã sau đa dạng, sử dụng các bộ danh mục quốc tế như ICD10, ICPC2.
ICD10: International Classification of Disease phiên bản 10. Đây là bảng mã chuẩn để mã hóa bệnh tật (chẩn đoán) tại Việt Nam, hiện đang sử dụng rộng rải trong hầu hết các chương trình bệnh án điện tử tại các đơn vị y tế các cấp (từ trạm y tế đến các bệnh viện trung tâm). Bộ danh mục này có 2 phiên bản tóm tắt và mở rộng. Chương trình VNEMR sử dụng bảng danh mục tóm tắt với hơn 10.000 mã.
ICPC2: International Classification of Primary Care phiên bản 2. Đây là bảng mã để mã hóa các vấn đề sức khỏe thường gặp trong bối cảnh công việc điều trị ngoại trú (chẩn đoán hoặc vấn đề sức khỏe). Bảng mã đã được dịch sang tiếng Việt bởi nhóm BS Việt Nam. Đặc điểm của bảng mã này là tập trung chủ yếu mã hóa các vấn đề sức khỏe (trong khi ICD10 lại tập trung các bệnh tật xác định). Ứng với bối cảnh thực tế của công tác chăm sóc – điều trị ngoại trú, thông thường bệnh nhân đến khám vì một vấn đề sức khỏe hơn là một bệnh tật cụ thể (có thể tham khảo thêm thông tin theo đường dẫn sau ICPC2), do vậy việc sử dụng bộ mã ICPC2 sẽ phù hợp hơn so với ICD10, đáp ứng nhu cầu thực tế hơn. ICPC2 chỉ có khoảng 1406 mã nên việc lựa chọn mã cũng nhanh chóng, ít mất thời gian thao tác..

[ đọc tiếp ]

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA BỘ MÃ ICPC2

Bộ mã ICPC2 sở hữu một số đặt tính chuyên biệt mà chúng ta cần nắm để có thể sử dụng một cách hiệu quả.

ICPC2 được xây dựng dựa trên nền tảng thừa hưởng các ưu điểm, hạn chế các khuyết điểm của các bộ mã trước mà cụ thể là ICHPPC dành cho chăm sóc sức khỏe tuyến ban đầu, RFEC dành để mã hóa các lý do khám bệnh, ICD10 bảng xếp loại bệnh tật. Điều này cho phép thông tin từ ICPC2 có thể chuyển sang các bảng mã khác, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và nghiên cứu …

[ đọc tiếp ]

Cách sử dụng ICPC2 để mã hóa thông tin bệnh án

Một bệnh án khám bệnh có cấu trúc cơ bản bao gồm 4 phần gọi tắt là cấu trúc SOAP:

-than phiền – triệu chứng chủ quan (Subjective)

-triệu chứng – dấu chứng khách quan (Objective)

-đánh giá – chẩn đoán (Appreciation)

-can thiệp – điều trị (Procedure)

[ đọc tiếp ]