Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

LIÊN HỆ

Bệnh án điện từ Việt Nam

Mọi thông tin liên lạc về chương trình VNEMR – Bệnh án điện tử ngoại trú có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Bệnh án điện tử Việt Nam – VNEMR

Phòng 401 – Số 3B Thi Sách – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0913.577.991 | 024.39.433.213 Email: dungtt@vnhi.com.vn

TP.HCM: 0969817183 – Email: vnemr@badt.vn