Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

NÂNG CẤP BẢN VÁ CHO CHƯƠNG TRÌNH

Bệnh án điện từ Việt Nam

Chương trình được phân làm 2 nhóm tách biệt là : tập tin thực thi và dữ liệu. Cả 2 được lưu ở 2 nơi khác nhau. Do vậy, việc nâng cấp VNEMR không ảnh hưởng đến dữ liệu chương trình. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ đa ngôn ngữ như: Việt,Anh,Pháp…

Việc nâng cấp có thể thực hiện theo 2 hình thức:

1- Đối với lần nâng cấp đầu tiên: chúng tôi sẽ gửi bằng địa chỉ email module cài đặt tương ứng

2- Đối với lần nâng cấp sau, do tính chất phức tạp của các dữ liệu sử dụng bởi các module, chúng tôi phải phân tích hệ thống từng trường hợp trước khi tiến hành nâng cấp. Cách đơn giản nhất là nên nâng cấp luôn 1 lần, như vậy dữ liệu mới đảm bảo thống nhất, phát huy được khả năng của chương trình.

Các module đều có giá hợp lý, giao động trong khoảng 100.000 đến 1.000.000đ/module

Để biết thông tin chi tiết và chi phí cho mỗi module, xin liên hệ với chúng tôi bằng email hoặc điện thoại.

Liên hệ

Bệnh án điện tử Việt Nam