Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Số 119/CNTT-VP Về việc xin ý kiến góp ý Thông tư Hướng dẫn về điều kiện một số hoạt động y tế trên môi trường mạng

Bệnh án điện từ Việt Nam

Về việc xin ý kiến góp ý Thông tư Hướng dẫn về điều kiện một số hoạt động y tế trên môi trường mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *