Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

TÍNH BẢO MẬT

Bệnh án điện từ Việt Nam

Bệnh án điện tử Việt Nam với các phiên bản đầu tiên , chương trình có rất nhiều khuyết điểm trong việc bảo mật thông tin và hệ thống. Việc truy cập chương trình chưa được phân theo cấp độ quyền hệ thống, dữ liệu không được bảo vệ đối với những người dùng không được phép truy cập.
Với các hệ thống khác, việc quản lý bảo mật được dựa trên hệ thống phân quyền truy cập dựa trên đối tượng. Trong đó có 3 khía cạnh chính như sau: người nào yêu cầu truy cập, thông tin nào được yêu cầu truy cập, vai trò của người đó như thế nào với thông tin này. Tuy hệ thống này có nhiều ưu điểm nhưng nó hỗ trợ tốt các ứng dụng ngành y tế, trong đó có sự chồng chéo nhiều tương quan người dùng và thông tin, ví dụ như bệnh nhân, bác sĩ, y tá… Về sau, hệ thống phân quyền được phát triển lên và hỗ trợ tốt hơn cho ngành y.
Ngày nay, VNEMR đã tích hợp tính năng phpGacl, trình quản lý phân quyền hệ thống. Việc tích hợp này cho phép chương trình quản lý tốt khía cạnh bảo mật chương trình và thông tin.