Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Chuyên mục: USER MANUAL

Bệnh án điện từ Việt Nam

Tài liệu giới thiệu chương trình

Click đường dẫn này để tải tài liệu hướng dẫn:  Download-VNEMR

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Báo Cáo

Bấm vào đây để tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Báo Cáo.

VNEMR – Hướng dẫn các bước Khám bệnh trên bệnh án điện tử Việt Nam

VNEMR – Hướng dẫn các bước Khám bệnh trên bệnh án điện tử Việt Nam

Các bước chuyển bệnh

Hướng dẫn các bước chuyển bệnh

Cảnh báo lâm sàng

VNEMR – Hướng dẫn chức năng cảnh báo lâm sàng

Thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu

Lập hồ sơ khám

Hướng dẫn lập hồ sơ khám

Hướng dẫn sử dụng chức năng Lịch làm việc

Hướng dẫn sử dụng chức năng Lịch làm việc