Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Chuyên mục: USER MANUAL

Bệnh án điện từ Việt Nam

Hướng dẫn Cập nhật tiền căn

Hướng dẫn cập nhật tiền căn cho bệnh án điện tử

Thao tác Khám chuẩn đoán

VNEMR – Hướng dẫn thao tác Khám chuẩn đoán

Hướng dẫn chức năng Gửi thư hàng loạt

Hướng dẫn chức năng Gửi thư ,Truyền thông đến 1 nhóm đối tượng khách hàng

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn cập nhật thông tin hành chính

Xuất báo cáo và báo cáo tóm tắt

Hướng dẫn cách xuất báo cáo Hướng dẫn cách xuất báo cáo tóm tắt

HỘP THƯ NHẮN

Hướng dẫn sử dụng hộp thư nhắn trên bệnh án điện tử

CÁC CÔNG CỤ CỦA BÁC SĨ

Hướng dẫn sử dụng các công cụ của bác sĩ

CẬP NHẬT TOA THUỐC

Hướng dẫn cập nhật Toa thuốc

PHÒNG KHÁM / NHÂN SỰ

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý phòng khám, nhân sự và hệ thống phân quyền