Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Chuyên mục: VIDEO

Bệnh án điện từ Việt Nam

VNEMR – Hướng dẫn các bước Khám bệnh trên bệnh án điện tử Việt Nam

VNEMR – Hướng dẫn các bước Khám bệnh trên bệnh án điện tử Việt Nam

Các bước chuyển bệnh

Hướng dẫn các bước chuyển bệnh

Cảnh báo lâm sàng

VNEMR – Hướng dẫn chức năng cảnh báo lâm sàng

Thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu

Lập hồ sơ khám

Hướng dẫn lập hồ sơ khám

Hướng dẫn sử dụng chức năng Lịch làm việc

Hướng dẫn sử dụng chức năng Lịch làm việc

Hướng dẫn Cập nhật tiền căn

Hướng dẫn cập nhật tiền căn cho bệnh án điện tử

Thao tác Khám chuẩn đoán

VNEMR – Hướng dẫn thao tác Khám chuẩn đoán

Hướng dẫn chức năng Gửi thư hàng loạt

Hướng dẫn chức năng Gửi thư ,Truyền thông đến 1 nhóm đối tượng khách hàng