Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Chuyên mục: VĂN BẢN PHÁP LÝ

Bệnh án điện từ Việt Nam

Số 53/2014/TT-BYT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Download file BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 53/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng   Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29…
Read more

Số 46/2018/TT-BYT Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

Download bản Word BỘ Y TẾ ——- Số: 46/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009…
Read more

Số 2035/QĐ-BYT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Download file Word BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 2035/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013 QUYẾT…
Read more

Số 1568/QĐ-BYT

Phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 BỘ Y TẾ Số: 1568/QĐ – BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016 QUYẾT…
Read more

Số 917/QĐ-BHXH

Số 917/QĐ-BHXH BAN HÀNH CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ PHIÊN BẢN 2.0 Download file Word BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 917/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 20…
Read more

Số 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm…
Read more

Số 119/CNTT-VP Về việc xin ý kiến góp ý Thông tư Hướng dẫn về điều kiện một số hoạt động y tế trên môi trường mạng

Về việc xin ý kiến góp ý Thông tư Hướng dẫn về điều kiện một số hoạt động y tế trên môi trường mạng